รายงานการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มต่างๆ

...
...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมาอำเภอกะพ้อ

“กะพ้อ” เป็นชื่อพืชปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งพบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวบ้านมักจะนำใบที่เป็นกลีบอ่อนไปห่อทำเป็นต้ม ใช้ในเทศกาลวันสำคัญ ๆ เช่น วันรายอ

แผนที่สังเขปแสดงเขตรับผิดชอบ

อำเภอกะพ้อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดปัตตานี ห่างจากอำเภอเมืองปัตตานีเป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 93.81 ตารางกิโลเมตร

นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.